Nhà chị Tâm

Tân Dân - Việt Trì - Phú Thọ

tan1

Nhà chú Tân

Lâm Thao - Phú Thọ

duc2

Nhà anh Đức

Việt Trì - Phú Thọ

duong1

Nhà ông Đương

Tam Nông - Phú Thọ

a phuong 2

Nhà anh Phương

Việt Trì - Phú Thọ

thanh1

Nhà anh Thanh

Việt Trì - Phú Thọ