nt 1

Phòng họp UBND huyện Tam Nông

Tam Nông - Phú Thọ

nt2

Phòng họp Sở GTVT

Việt Trì - Phú Thọ